Důležité: Článek vznikl v minulosti. Informace v něm uvedené již možná nejsou v souladu s aktuální právní úpravou v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Novomanželské půjčky – historie

Novomanželská půjčka, úvěr 300

[15-12-2014]

U nás je novomanželská půjčka poskytována zhruba od konce čtyřicátých let, za minulého režimu byly novomanželské půjčky důležitým nástrojem podpory mladých rodin. Politické a ekonomické změny po roce 89 měly vliv také na to, jakým způsobem se novomanželská půjčka udělovala.


Info-Tip: Pro podnikatele a OSVČ, kteří potřebují peníze na rozjezd svého podnikání, jsou určeny půjčky pro podnikatele. Poskytují je zpravidla renomované bankovní společnosti za velmi výhodných podmínek.


Do roku 1989

První tzv. novomanželská půjčka byla zavedena v roce 1948, jako pomoc v řešení bytové situace mladých lidí v poválečném období. Půjčky byly tehdy poskytovány až do výše 7 200 Kčs (tehdejší průměrný roční plat se pohyboval okolo 14 000 Kčs). Půjčka byla úročena 3,5 % p.a. Při narození prvního dítěte, přestal být úvěr úročen a navíc byl zůstatek půjčky snížen o 1/6. S každým dalším dítětem byl dluh dále snižován o 1/6.

Podmínky poskytování novomanželských půjček se neustále měnily v závislosti na politických prioritách a finančních prostředcích státu. Na svém vrcholu byly půjčky určené mladým lidem v 70. letech 20. století, kdy vrcholila propopulační politika státu. Podmínky čerpání úvěru byly nastaveny tak, že na ně dosáhly ¾ novomanželů. O půjčku si mohl zažádat manželský pár, mladší 30 let, s průměrným měsíčním příjmem do 5000 Kčs.

Náš tip: Více informací o výhodné půjčce na bydlení, vybavení domácnosti nebo prostě na cokoliv najdete zde.

Úvěr bylo možno čerpat až do výše 30 000 Kčs, což tehdy činilo přibližně 1,5 násobek průměrného ročního příjmu. Půjčky se poskytovaly na výdaje spojené s bydlením. Čerpal-li se úvěr na pořízení bytu, činila úroková sazba 1 %. Při poskytnutí půjčky na zařízení bytu se úročilo 2,5 %. Doba splatnosti byla maximálně 10 let. Při narození dítěte se podmínky půjčky dále zvýhodňovaly – doba splatnosti se prodloužila o jeden rok a dluh byl snížen o 2000 Kčs. S každým dalším narozeným dítětem se z dluhu odečetlo 4000 Kčs.

Taková propopulační politika, jaká byla nastavena začátkem 70. let byla však dlouhodobě neudržitelná. Koncem 70. let se finanční prostředky státu vyčerpaly a podpora mladých rodin musela být zredukována.

Díky inflaci, jenž neustále zvyšovala ceny zboží, bylo nutné upravit podmínky o novomanželské půjčce. V roce 1987 byly podmínky upraveny tak, že půjčku bylo možné čerpat až do výše 50 000 Kčs, doba splatnosti se prodloužila z 10 na 15 let a hrubé měsíční příjmy manželů, kteří o úvěr žádali, musely být do 6000 Kčs.

Novomanželské půjčky v 90. letech

Po revoluci v 90. letech ještě chvíli existovalo několik podpůrných programů určeným mladým lidem na rozvoj bydlení. Postupně však byly rušeny a to zejména kvůli velkým změnám na realitním trhu (prodej státních domů a bytů do soukromého vlastnictví), vzrůstající ekonomickou úrovní obyvatel a hlavně výrazně klesajícím sazbám hypotéčních úvěrů.


Doporučujeme: Změnili jste trvalé bydliště? Nezapomeňte změnu do 30 dnů nahlásit na zdravotní pojišťovně. Jste-li evidováni na ÚP, je nutné změnu nahlásit dokonce do 8 dnů. Máte-li vozidlo, změnu je taktéž nutné zaznačit na Velkém technickém průkazu.